ผักเมืองหนาว(ผักดอย)

เริ่มที่สลัดก่อนละกัน

ผักสลัดจำแนกออกได้ 3 ประเภท คือ ชนิดห่อเป็นหัว(สลัดแก้ว) ชนิดใบกรอบ(ผักกาดคอส) และชนิดใบไม่ห่อ(ผักกาดหอมแดง)

ชื่อสามัญ LETTUCE

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lactuca sativa var.crispa L.

พันธุ์ผักสลัดที่ใช้ปลูกมี 6 สายพันธุ์ ได้แก่ กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค, เรดลีฟ, บัตเตอร์เฮด, คอส และ สลัดแก้ว ซึ่งทั้ง 6 สายพันธุ์นี้มีการปรับตัวในพื้นที่ดีมาก และพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดคือ สลัดแก้ว  และ คอส

สลัดคอส Lettuce Cos

Maejo's Planter. GMP.lettuce cos

Maejo's Planter. GMP.lettuce red coral

เรดครอรัล   Red  Coral

กรีนโอ๊ค Green Oak

Maejo's Planter. GMP.lettuce green oak

บัตเตอร์เฮด  Butter Head

สปาต้า Sparta

ไอซ์เบิร์ก  Filey  Iceberg

เรดโอ๊ค Red Oak

วิธีปลูก กลุ่มผักจำพวกกินต้น ใบ ดอก มี 2 ลักษณะ คือ

1. การหว่าน / การหยอดหลุม แล้วถอนแยกต้นภายหลัง ใช้ได้ทั้งกับคะน้า กวางตุ้ง  ผักกาดขาวปลี และผักกาดเขียวปลี

– จะใช้เมล็ดในอัตรา 2 กิโลกรัม ต่อไร่ สำหรับการหว่าน

-จะใช้เมล็ดอัตรา 800 กรัม ต่อไร่ สำหรับการหยอดหลุม

-ระยะปลูก คะน้า , กวางตุ้ง 20 x 20 ซม.

ผักกาดต่าง ๆ 50 x 60 ซม.

2. การเพาะกล้าแล้วย้ายปลูก

-ใช้เมล็ดในการเพาะกล้า จำนวน 100 – 150 กรัม ต่อไร่

-ย้ายปลูกเมื่อกล้าอายุ 3 – 4 สัปดาห์ หลังหว่านเมล็ด

-ระยะปลูกกะหล่ำปลี , กะหล่ำดอก 50 x 60 ซม

การจัดการ

1. การตลาด

2. เงินทุน

3. แรงงาน

4. การวางแผนการปลูก

5. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

6. การปลูกและการจัดการดูแลผัก

1.พืชผักตระกูลสลัด (Compositae) สลัดคอสมัก พบโรคใบจุด (leaf spot) ระยะ

อายุ 40-50 วัน

2.เกณฑ์ในการคัดเลือกผลผลิตผักไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำการคัดเลือก

ผลผลิตออกเป็น 2 เกรด ดังนี้

2.1 ผลผลิตที่นำออกจำหน่าย (Market table yield) เป็นผลผลิตที่มีความ

สมบูรณ์ได้รับ ได้รับความเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคและแมลงในระดับ 0 – 30 เปอร์เซ็นต์

2.2 ผลผลิตที่คัดทิ้ง (Non market table yield) เป็นผลผลิต ได้รับความ

เสียหายจากการเข้าทำลายของโรคและแมลงอยู่ในระดับที่มากกว่า 31 เปอร์เซ็นต์

3.การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Control) ได้แก่

3.2.1 การคัดเลือกประเภทผักปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล โดยใช้หลักการแยก

ประเภทผักออกเป็น 2 ประเภทคือ ผักชนิดหลักและผักชนิดรองทำให้เกิดความหลากหลายของผัก

และปลูกหมุนเวียนไม่ซ้ำตระกูลในแปลงเดียวกัน เพื่อตัดวงจรอาหารของแมลงศัตรูพืชและโรคบาง

ชนิดทำให้การระบาดของโรคและแมลงมีปริมาณต่ำลง

3.2.2 การตัดทำลายวัชพืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืช

3. 2.3 การใช้ปูนขาวปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรด-ด่างสูงให้มีสภาพเป็นกลาง

และเพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อโรคบางชนิดในดิน

3.2.4 การไถพลิกหน้าดินหรือการขุดพลิกดินตากแดดประมาณ 3-5 วัน ก่อน

การ ปลูกผักเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำลายไข่แมลง ตัวอ่อนแมลงบางชนิดที่อยู่ในดิน

3.2.5 การรักษาความสะอาดของเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานในแปลงผัก ป้องกัน

การระบาดของโรค

3.2.6 เมล็ดพันธุ์ผัก ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ให้ผลผลิตสูง และเมล็ดพันธุ์นั้นต้อง

ปราศจากเชื้อโรค แมลง หรือสิ่งปลอมปนต่างๆ

3.2.7 การจัดการระบบการให้น้ำ การให้น้ำด้วยสปริงเกอร์จะช่วยลดการระบาด

ของเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และทำให้เกิดความชุ่มชื้นในบริเวณแปลงปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งช่วยให้ศัตรู

ธรรมชาติมีชีวิตอยู่และขยายพันธุ์ได้

แนะนำำกระดานสนทนา คลิก!

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s